Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi:

Add : Room 639-640, Thanh Dat 3 Building, No.4 Le Thanh Tong, May To, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam.

Tel  : +842253826988

Email: almira.nguyen@dahualogistics.com

Tel: +84977412267 

 

1.Bộ phận quản lý/ Management department

Điện thoại        : +84977412267  

Email                : almira.nguyen@dahualogistics.com

 

2.Bộ phận bán hàng/ Sales department

Điện thoại        : +84977412267

                           +84976863769

Email                :+ oversea.hph@dahualogistics.com

                          + almira.nguyen@dahualogistics.com

 

3.Bộ phận chăm sóc khách hàng/ Customer service

Email                : cus.hph@dahualogistics.com

4.Bộ phận kế toán/ Accounting department

Email                 : acc.hph@dahualogistics.com

0977.412.267