Thuốc lá ngoại 555, rượu whisky vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

BizLIVE - Theo Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg mới ban hành, thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555, Esse và rượu whisky có dung tích trên 50ml vừa được xếp vào danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

Theo đó, 02 loại hàng hóa nhập khẩu sau không được gửi kho ngoại quan, bao gồm: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 24.02.20 và Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam - mã hàng 22.08.30.00.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày quyết định 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Ngoài ra, Quyết định cũng giao Bộ Tài chính căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này.

Từ cuối năm 2019, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Giai đoạn trước đó, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh cho biết đã bắt giữ một lượng lớn thuốc lá điếu (555, ESSE không có xuất xứ Việt Nam) và rượu ngoại dòng Whisky. Số lượng thuốc lá điếu và rượu này được vận chuyển nhập lậu trên cả tuyến đường bộ và đường biển.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, hàng hóa sau đây không được gửi kho ngoại quan:

a) Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam;

b) Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường;

c) Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Ngoài hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c, căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

TUẤN VIỆT

Nguồn: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/vi-mo/thuoc-la-ngoai-555-r...

0977.412.267